Bømlo Hjarterom

Visjon

At mennesker kan bli i stand til å leve det meningsfulle livet det var ment å leve og stå støtt i eget liv. At alle kan få kjennskap til og erfaring med potensialet i seg. Alle mennesker er verdifulle. At mennesker kan få tilgang til og erfaring med følelsene og ressursene som er iboende. Dersom en ikke kjenner seg verdifull og nydelig slik en er – er det ikke fordi en ikke er det, men at en har sluttet å tro på det. Drømmen er at alle mennesker kan få muligheten til å elske seg selv og dermed ta imot kjærlighet. Elsk din neste SOM DEG SELV. Elsker en seg selv, er det mulig å elske andre fra en kilde innenfra. Relasjonsterapi kan hjelpe deg.

Artikler om temaet følelser

Grunnfølelsen: Glede
Hva er glede? Glede er en av grunn følelsene våre. Det er et signal en kan kjenne i kroppen i møte med lystbetont stimuli. I møte med et smil, en tanke, tilbud om ny jobb eller en kopp te. Musklene i ansiktet jobber frem et smil, øynene …
Grunnfølelsen: Sinne
Hvordan kan sinne oppleves? Sinne er en av grunnfølelsene. Sinne gir oss beskjed, informasjon om en oppfattet (opplevd) trussel mot en selv eller andre i nåtid, fortid eller framtid. Trusselen kan vise seg å være ekte, diskutabel, traumeminner eller ren innbilning. Sinne uttrykket er en respons (til …
Grunnfølelsen: Frykt
Hvordan kan frykt oppleves? Frykt eller redsel er en grunnfølelse vi kjenner ved trussel eller risiko (ekte eller “innbilt”) En ekstrem oppfattelse av situasjoner, tilstand, saker eller mennesker. td mørkredd. Frykt er et signal eller følelsesreaksjon, emosjonell tilstand som oppstår og gir seg tilkjenne i kroppen. Fryktfølelsen kan …
Grunnfølelsen: Lyst
Hva er forskellen mellom viljen og lyst? Lyst er en av grunnfølelsene våre. Viljen vår er ikke en grunnfølelse, men evnen til å motivere oss selv, styre, lede oss som menneske. Lyst og vilje blir ofte blandet sammen. Her vil det bli gjort et forsøk på å …
Grunnfølelsen: Sorg
Hvordan kan sorg oppleves? Sorg er en grunnfølelse alle er født med. Alle har i seg evnen til å kjenne på tristhet. Det er en følelse vi trenger for å vise omgivelsene at vi trenger trøst. Det er et signal som gir seg til kjenne i kroppen …

Registrer deg for kommende kurs

Relasjonskurs, spa for sjela

Neste kurs er 12. til 14. mai 2022

Pris: 3 800,-

Kurset går over tre dager (torsdag ettermiddag, fredag og lørdag).

Reis deg med ny styrke

Neste kurs starter 25. til 27 august 2022

Pris: 12 500,-

Tre dager sammenhengende, fem måneder på rad (torsdag ettermiddag, fredag og lørdag).

Relasjons-kompetanse

Neste kurs starte i august 2022

Pris: 15 500,-

Dette er et samlingsbasert tilbud i gruppe en dag i mnd, 10 mnd. 5 samlinger om høsten og 5 samlinger om våren.

Eg opplevde å være god nok for den eg er

Eg opplevde å være god nok for den eg er. Eg opplevde å bli lytta til og bli tatt på alvor for den eg er. Eg opplevde nyttig refleksjon / samhandling i gruppa som eg har lært mykje av. For meg var det nyttig å lære å forstå egne følelser. Det har hjelpt meg til å forstå kva som er mitt og la andre ta ansvar for seg (og sitt).

Kvinne 56 år fra Rogaland

En trygg plass å være

Kurset opplevdes som en trygg plass å være. Det er rom for å være meg. Jeg kan få delt hvordan livet mitt er og handlinger jeg har gjort og bli møtt med en godhet uten å være redd for å bli dømt. Jeg opplever at jeg har lært meg mer å ta meg selv på alvor, lærer meg å like meg selv og at jeg er et verdifullt menneske. Jeg lærer å tole meg selv.

Kjersti Seheim 42 år fra Stavanger

To kjærlige, kompetente damer som gav meg tillit til å åpne meg

Tusen takk for et nydelig kurs disse tre innholdsrike dagene. Ble møtt av to kjærlige, kompetente damer som gav meg tillit til å åpne meg og kunne se på de tingene jeg hadde behov for. Kan virkelig anbefale dette kurset, eller lignende som de tilbyr på Bømlo Hjarterom for deg som ønsker å pakke ut noen av tingene i sekken din, som er blitt tunge å bære på.

Sne Himland fra Stavanger

En helt magisk helg

Jeg hadde en helt magisk helg hos dere. Jeg kom inn med mye frykt og angst og dro derfra med masse kjærlighet og mindre angst. Jeg var veldig postivt overasket over kurset, og det var «mer» en jeg trodde. Jeg hadde en forventning om at vi skulle på er tradisjonellt kurs, men jeg likte spesielt godt gruppeterapi formen. Det var mye å kjenne seg igjen i, og det føles godt for da er man ikke alene.

Jeg kunne ta med meg masse nylærdom hjem til mitt eget liv, og i dag gjør jeg så godt jeg kan med å praktisere mer kjærlighet i livet til meg og familien. Jeg gleder meg til neste gang jeg får komme.❤

Annette Paulsen 34 år fra Stavanger