Grunnfølelsen: Sinne

Hvordan kan sinne oppleves? Sinne er en av grunnfølelsene. Sinne gir oss beskjed, informasjon om en oppfattet (opplevd) trussel mot en selv eller andre i nåtid, fortid eller framtid. Trusselen kan vise seg å være ekte, diskutabel, traumeminner eller ren innbilning. Sinne uttrykket er en respons (til oppfattelsen av trussel) på fysisk konflikt, urettferdighet, uaktsomhet,Fortsett å lese «Grunnfølelsen: Sinne»

Grunnfølelsen: Frykt

Hvordan kan frykt oppleves? Frykt eller redsel er en grunnfølelse vi kjenner ved trussel eller risiko (ekte eller “innbilt”) En ekstrem oppfattelse av situasjoner, tilstand, saker eller mennesker. td mørkredd. Frykt er et signal eller følelsesreaksjon, emosjonell tilstand som oppstår og gir seg tilkjenne i kroppen. Fryktfølelsen kan vi si er energien som responderer på enFortsett å lese «Grunnfølelsen: Frykt»

Grunnfølelsen: Lyst

Hva er forskellen mellom viljen og lyst? Lyst er en av grunnfølelsene våre. Viljen vår er ikke en grunnfølelse, men evnen til å motivere oss selv, styre, lede oss som menneske. Lyst og vilje blir ofte blandet sammen. Her vil det bli gjort et forsøk på å tydeliggjøre forskjellen.  Lyst er en reaksjon, et signalFortsett å lese «Grunnfølelsen: Lyst»