Enkeltterapi

Mange savner mer glede og frihet i livene sine. Ubestemmelig uro i kroppen kan påvirke livskvaliteten uten at personen helt forstår hva det kommer av, eller hva som kan gjøres med det. Relasjonsterapi innebærer at terapeuten er emosjonelt tilstede. Relasjonsterapi oppleves for mange som en kjærlige og ivaretakende måten å møte indre smerte på. Denne terapiformen er nyttig i møte med både hverdagslige utfordringer og traumer. I møte med følelser knyttet til hendelser eller relasjoner som gjør vondt trenger den som får terapi stor grad av anerkjennelse og bekreftelse.

Relasjonsterapeuter har jobbet seg gjennom sin historie. Dette gjør terapeuten i stand til å gi trygghet og støtte, tilby medfølelse og trøst. Overveldende og smertefulle hendelser tidligere i livet kan sette seg i kroppen. Personen som får terapi blir gitt anledning til å utløp for dette. Erfaringer fra barndommen sammen med omsorgspersoner eller andre kan være uklare, helt skjult i det ubevisste, eller være klare minner. Ved å følge opplevelsen i kroppen kan personen møte det som har hendt på et emosjonelt plan. Dermed kan personen evne å både forstå seg selv bedre, og møte seg selv på en mer kjærlig måte. Relasjonsterapi oppleves for mange forløsende og effektiv. 

Velkommen til terapi.