Filosofien

Det er mulig å gå i retning av å eie sin egen historie. Det ble som det ble. Kjenne den, erkjenne den og anerkjenne den og til slutt muliggjøre å slutte fred med egen oppvekst og historie. Det er nødvendig å ta alle følelsene på alvor. Det å erfare muligheten til å ta valg på bakgrunn av den en er i dag, som verdifullt menneske, og ikke ut fra det en har opplevd, gir stor frihet. Relasjonsterapi kan hjelpe. Relasjonsterapi er emosjonsfokusert terapi, det vil si at vi tar utgangspunkt i følelsesuttrykk som gjør seg til kjenne i kroppen. Fokus er på følelser. Vi som jobber med relasjonsterapi som verktøy i møte med relasjonelle utfordringer, gir ikke diagnoser. Vi jobber med det vi omtaler som hverdagspsykologi. Holdningen er at vi alle er mennesker som har på ulike vis er blitt merket av livet. Når livet er blitt for utfordrende å leve og indre smerte banker på er det på høy tid å få hjelp til å se en gang til. De fleste trenger profesjonell hjelp i denne prosessen.