Grunnfølelsen: Lyst

Hva er forskellen mellom viljen og lyst?

Lyst er en av grunnfølelsene våre. Viljen vår er ikke en grunnfølelse, men evnen til å motivere oss selv, styre, lede oss som menneske. Lyst og vilje blir ofte blandet sammen. Her vil det bli gjort et forsøk på å tydeliggjøre forskjellen. 

Lyst er en reaksjon, et signal i kroppen på noe en møter som tiltaler, frister, virker nyttig, møter et behov, inspirerer. En lyst reaksjon kan også komme etter en tanke. Lyst kan bli knyttet til det å få møtt et behov, nytelse, god følelse, spenning, fornøyelse, velvære, begjær og tilfredsstillelse. Lyst kan også knyttes opp til makt. Lyst å bestemme over andre eller få egnen vilje gjennom. Det er hensiktsmessig å kjenne i kroppen hva en har lyst til. Det er en styrke å kunne gjenkjenne følelse av lyst, kunne sette ord på det og møte det på en hensiktsmessig måte. Det styrker selvfølelsen å kjenne og anerkjenne hva en har lyst til. Alternativet er å fornekte og undertrykke egen lyst. 

Det er nødvendig å skille mellom lyst og vilje. Om en ønsker å være et ansvarlig menneske er det viktig at det er viljen som styrer, “har det siste ordet”.

Evnen vår til å motivere oss selv er en muskel som med fordel kan trenes opp. Hva vil en gjøre? Det er ikke sikkert en vil gjøre det en har lyst til. En har mest lyst å bli hjemme fra jobb, men velger å gå på jobb fordi en ikke vil ta konsekvensen det kan få. Det kan også hende en har lyst til å plukke en blomst, men velger å ikke stoppe pga lite tid. Det krever å bli klar over egen lyst og kjenne etter, for så å kjenne, vil jeg følge den eller ikke.

Grunnfølelsen lyst er direkte knyttet til ressursene våre og kreativiteten vår. Mange kan kjenne at de få lyst til å gjøre noe annet en det de gjør daglig, skifte jobb, reise bort eller pusse opp, det kan opne nye dører om vi velger å anerkjenne den følelsen. Det kan være hensiktsmessig både å bli kjent med egen lyst og bli klar over hva en har behov for. Hva trenger jeg nå? 

Hvis du har problemer med å motivere deg selv, kan individuell terapi hjelpe deg med å identifisere blokkeringene.

Når lyst overstyrer …

En åpenbar misforståelse som får leve relativt fritt er at det ikke er noe lurt å kjenne så veldig etter hva en har lyst til, en kan ikke gjøre alt en har lyst til likevel. Det er i tilfelle et tap. På lik linje med at det er hensiktsmessig å kjenne t.d på eget sinne, hva gjør meg sint og hvordan møte det på en hensiktsmessig måte, er det nødvendig å gjenkjenne hva en har lyst til. Å anerkjenne sinne innebærer ikke nødvendigvis å brøle og skrike, på same måte er det ikke alltid hensiktsmessig å følge lystene.

En holdning til følelsen lyst som kanskje er i andre enden er, “har du lyst har du lov”. Mangel på impulskontroll eller moral kan føre til at en i stor grad blir styrt av lyst eller ønske om umiddelbar behovs tilfredstillelse. En har under alle omstendigheter uansett ansvaret for egne handlinger og ytringer. Å primært leve livet etter lystene er uansvarlig og egoistisk. En trenger å se egne lyster også i lys av medmenneskers behov og grenser og ut fra dette velge hva en vil.  

Vi hjelper deg gjerne med å få bedre kontroll over hvordan lysten din kan brukes.

Kan lyst vær farlig?

Vi kan kjenne på lyst i møte med veldig mange ting og situasjoner i hverdagen. Lyst å kjøpe en ny jakke, lyst på mat, lyst å sykle, lyst å reise på jordomseiling, lyst på sex, lyst å ringe en venn, lyst å sage ned det altfor store tuntreet til naboen. Det er ikke farlig å anerkjenne lysten en kan kjenne i kroppen. Spørsmålet er, hvordan møter en den? Hva er hensiktsmessig for en å gjøre med det en har lyst til? Det er alltid viljen som bør bestemmer eller være styrende. Det å gå innom viljen før handling som respons på lyst, er med på å bevisstgjøre en på egen livsførsel.

Lyst henger ofte sammen med livskvalitet, kreativitet og ressurser i mennesker, til å skape, endre og være i utvikling. Om lysten er knyttet opp til å skade, overkjøre, såre, ødelegge for andre, blir viktigheten av å sjekke innom viljen tydelig. 

Det er hensiktsmessig å kjenne i kroppen hva en har lyst til. Det er en styrke å kunne gjenkjenne følelse av lyst, kunne sette ord på det og møte det på en hensiktsmessig måte. Det styrker selvfølelsen å kjenne og anerkjenne hva en har lyst til.

— Torunn Halleraker

Legg inn en kommentar