Om oss

Torunn Halleraker

Jeg har alltid vært nysgjerrig på, og kjent meg trukket mot mennesker og menneskemøter. Gjennom et aktivt yrkesliv har jeg jobbet med og for barn, unge og voksne. I 2016 ble jeg utdannet Relasjonsterapeut, og arbeidet mitt med grupper, enkeltpersoner og par startet for alvor. De fem siste årene har jeg blant annet jobbet som lærer for EQ Institute, som utdanner Eq-terapeuter (Relasjonsterapeuter), og holder kurs innen Eq-kompetanse. Jeg har disse årene hatt mange klasser både i avd. Stavanger, og her på Bømlo Hjarterom ❤️, noe jeg har opplevd svært meningsfullt. I tillegg til relasjonsterapeut er jeg utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og målrettet endringsarbeid. Jeg holder også foredrag om tema for grupper, bedrifter, lag og organisasjoner, skoler og barnehager. Mitt engasjement for mer anerkjennelse, åpenhet og varme i menneskemøter, er høyst levende. Erfaring viser at terapeutisk arbeid i fellesskap (grupper) har stor helende effekt og kan gi avgjørende hjelp til mennesker som strever i relasjoner, med selvfølelse og relasjonelle traumer. De siste årene har jeg blitt mer og mer oppmerksom på hvordan et terapeutisk gruppe felleskap kan gi den tryggheten og nærheten som trengs, for at mennesker evner å nærme seg og starte arbeidet med å bearbeide sin historie.

Torunn Halleraker
Svortlandsvegen 50
5430 Bremnes
Tlf: 90 67 26 58
Mail: to.runn@live.com

Anne Holter Vae

Jeg bor på gård i Etne sammen med mann og fire barn – en gutt, og trillingjenter. Jeg er utdannet sivilagronom med master i ernæring fra Ås, relasjonsterapeut (Eq-terapeut) fra Eqi, og PLS  foreldreveileder fra Foreldrekompetane/Famlab. Ved siden av studiene jobbet jeg seks år i miljøarbeidertjenesten med barn og voksne med ekstra behov og utfordringer, dette gav meg nyttig erfaring, og vekket ønsket om å jobbe med mennesker. Etter endt utdanning hos Eqi jobbet jeg som lærer på utdanningen for relasjonsterapeuter/Eq-terapeuter, før jeg startet samarbeid med Bømlo Hjarterom om ulike kurs og arrangement. På gården vår har jeg lokaler der jeg tar imot foreldrepar for veiledning og enkeltpersoner til terapi. Jeg har et stort engasjement for barn og familier med ulike utfordringer, og brenner for å dele det jeg har lært og erfart. Mye av utfordringen hos foreldre som tar kontakt opplever jeg handler om foreldrenes egne følelser (gjerne opplevd som en uro eller ubehag i kroppen). Det fører ofte til at foreldrene for raskt tyr til handling/løsning, og bruker for lite tid til å finne og anerkjenne barnets perspektiv, slik at barnet ikke får hjelp til det som egentlig gjør vondt. Jeg er opptatt av å hjelpe foreldre til å romme sin egen uro, regulere seg selv ved å bli kjent med og møte egne følelser på en hensiktsmessig måte. Dette bidrar opplever jeg, til at foreldre får større mulighet til å møte og lede barnet videre på en god måte. Alt henger sammen med alt, og vi har alle mønster med oss fra tidligere, ved å bli bevisst disse kan vi også gjøre endringer. Skader som har skjedd i relasjoner trengs å heles i relasjoner tenker jeg, og arbeid i grupper bidrar til dette. Jeg opplever jobben min som svært meningsfull. Relasjonsterapi, og terapeutiske gruppefelleskap anbefales for alle, enten en har utfordringer i livet, eller bare er nysgjerrig. Hjertelig velkommen. ❤️

Anne Holter Vae
Vadsvegen 21
5590 Etne
Tlf: 99 15 88 14
Mail: anneholtervae@outlook.com