Parterapi

Parterapi er for kjærester, samboere og ektefeller som trenger eller ønsker å jobbe med relasjonen seg i mellom. Det er sjelden noen finner en trylleformel for å fikse utforinger i relasjoner. Relasjonsterapi for par – parterapi, er heller ingen quick fix. eller “tre trinn for et lykkelig parforhold”. 

Hver part i et parforhold har med seg sin historie og sin måte å se verden på. I et parforhold kan uhensiktsmessige mønstre bidra til uro og avstand. Destruktive mønster i samspillet blir etablert over tid og kan være vanskelig å avsløre uten hjelp. Alvorlige hendelser i livet kan gi utfordringer i et parforhold. Partene kan reagerer ulikt på sorg og traumer slik at det oppleves som avstand og partene møter lite forståelse for egen smerte. Det kan oppleves krevende for partene å arbeide i relasjoner og det krever vilje til å se på seg selv.

I parterapi får den enkelte muligheten til å bli synlig for seg og dermed også mer synlig for den andre. Dette har vist seg å være opplysende og nyttig for par og for “reisen” videre. Med relasjonsterapi som verktøy evner terapeuten å være den omsorgsfulle og uavhengig tredjepart som kan ivareta begge partene gjennom terapien. Terapeuten har jobbet gjennom sin historie og ser at det er avgjørende at partene ikke blir vurdert eller dømt. Spørsmålene blir heller: «Hva handler det egentlig om, det som foregår mellom oss? Er partene villige til å se en gang til?» Det som skjer ved hjelp av parterapi er at partene bringer inn “noe nytt” i relasjonen. Å vise sårbarhet og være ærlig på hvordan det er å være seg i forholdet gir stor mulighet for gjensidig forståelse. Det er kun mulig å løse en “konflikt” på et annet nivå enn den ble skapt. Det kan ligge mye personlig læring i en parterapi. Det er stor sannsynlighet for at begge lengter etter å bli sett, hørt, bli elsket, og få høre til.

Velkommen til parterapi.