Reis deg med ny styrke

Kurs

August 2022 til desember 2022

Pris: 12.500,-

Pris er 12.500,- for hele kurset.

Kurset passer for deg som kjenner deg igjen i ein eller fleire av desse:

 • Er leder eller forelder
 • Opplever det utfordrande og vanskelig å sette grenser
 • Opplever å sitte fast i gamle mønster som hindrer deg i å leve Ditt liv
 • Har vanskelig med å vite hva du vil
 • Kjenner på uro i kroppen
 • Opplever ofte følelser skremmende eller overveldende
 • Har ikke-fungerende relasjoner
 • Savner glede i livet
 • Strever med lav selvfølelse

Kurset er samlingsbasert og består av fem samlinger a` tre dager hver (torsdag ettermiddag, fredag og lørdag) en gang i mnd. Det er to moduler, vår og høst, det er mulig å delta på begge eller ein. Bakgrunnen for tredagers samlinger er at vi opplever det er passe tid til å oppnå det trygge rommet vi ønsker, bearbeide/jobbe gjennom tema, og avslutte på en meningsfull måte.

Gjennom en samling får hver deltager tid til å dele hvor de befinner seg i livet, hvordan der er å være akkurat hen og hvilke utfordringer hen møter i livet. Det er opp til hver enkelt hva og hvor mye en er komfortabel med å dele. Erfaringen fra slike grupper viser at ved å høre andre fortelle og se andres sårbarhet er det lettere å våge å dele hvordan det egentlig kjennes i eget liv. Det er til enhver tid to terapeuter som både vil gå foran og dele sårbart fra egne liv, og også være klar til å ivareta hver enkelt sitt behov for å bli sett, lyttet til og ivaretatt. Kurset inneholder blant annet faglige tema, samtaler, oppgaver og terapier. I gruppen ønsker vi å skape det trygge rommet som gjør at hver enkelt får tid og rom til å utforske følelser og erfaringer uten at noen dømmer. Det blir lagt opp til relasjonsterapi for dem som ønsker det.

Det er mulighet for overnatting på stedet, ta kontakt. 

Tidsforløp for hver samling:

 • Torsdager kl. 15.00 – 20.30
 • Fredager kl. 09.30 – 16.00 
 • Lørdag kl. 09.30 – 14.00

Datoene for kurset på Bømlo høsten 2022:

 • 25 – 27 august
 • 29 september – 1 oktober
 • 20 – 22 oktober
 • 17 – 19 november
 • 8 – 10 desember