Relasjonskompetanse

Kurs

Januar 2023 til desember 2023

Pris: 15.500,-Det nåværende kurset startet i januar 2023. Dette er et samlingsbasert tilbud i gruppe en dag i mnd, 10 mnd. 5 samlinger vår 2023 og 5 samlinger høst 2023. Pris er 15.500,- for hele kurset. Neste opptaksdato for nykommere til kurssyklusen er august 2022.

Kurset egner seg godt for:

  • Enkeltpersoner som ønsker å utforske det indre landskapet, følelsenes plass i livet og selvfølelsens plass i god kommunikasjon og gode relasjoner.
  • Alle som jobber med og for barn.
  • Ledere som søker flere verktøy til å lede mennesker på en hensiktsmessig måte.

Hensikten med samlingene er at hver enkelt deltaker kan få heve sin relasjonskompetanse. Det vil bli jobbet med følelsers betydning i hvert enkelt sitt liv, i kommunikasjon og relasjon til andre. Det vil bli fokus på følelsers betydning i møte med mennesker. Hva er nødvendig i møte med barn og voksne for at de kan få sunn og autentisk selvfølelse. Felles for oss alle er at vi har hatt en barndom. Den sitter i stor grad i kroppen vår og styrer våre valg. Vi blir kjent med hvilke konsekvenser det kan ha, og hvilke muligheter vi har til å endre mønster og revurdere sannheter. Vi jobber også med hvordan vi kan stå støtt i eget liv og lede andre på en hensiktsmessig måte, både barn og medarbeidere. Det vil bli ledet av to erfarne relasjonsterapeuter. Vi har god erfaringen med å ha to terapeuter med til en hver tid. Da evner vi både å lede gruppen og i tillegg ha muligheten til å møte og ivareta hver enkelt deltaker på best mulig måte. Det kan være mulighet for relasjonsterapi underveis. Målet er at hver enkelt deltaker kan få hevet sin relasjonskompetanse, selvfølelse og ha og størst mulig læringsutbytte av samlingene.

Tema er blant annet: Følelser, selvfølelse, den utfordrende samtalen (grensesetting), sorg, ledelse og det voksne lederansvaret i møte med barn.

Det er mulighet for overnatting på stedet, ta kontakt. 

Vår 2023:

  • ikke bestemt ennå