Eg opplevde å være god nok for den eg er

Eg opplevde å være god nok for den eg er. Eg opplevde å bli lytta til og bli tatt på alvor for den eg er. Eg opplevde nyttig refleksjon / samhandling i gruppa som eg har lært mykje av. For meg var det nyttig å lære å forstå egne følelser. Det har hjelpt meg til å forstå kva som er mitt og la andre ta ansvar for seg (og sitt).