En trygg plass å være

Kurset opplevdes som en trygg plass å være. Det er rom for å være meg. Jeg kan få delt hvordan livet mitt er og handlinger jeg har gjort og bli møtt med en godhet uten å være redd for å bli dømt. Jeg opplever at jeg har lært meg mer å ta meg selv på alvor, lærer meg å like meg selv og at jeg er et verdifullt menneske. Jeg lærer å tole meg selv.